52/1991

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 1991

Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1991

Finansministeriet har med stöd av 42 § och 48 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd, dessa lagrum sådana de lyder, 42 § i lag av den 12 november 1982 (808/82) och 48 § 1 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), beslutat:

1 §

Med avvikelse från vad som bestäms i finansministeriets beslut den 22 december 1982 om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (1033/82), tillämpas bestämmelserna i detta beslut vid förskottsuppbörden för skatteåret 1991.

2 §

Förskott fastställs inte om dess belopp skulle vara mindre än 500 mark.

3 §

Förskott uppbärs, beroende på förskottsbeloppets storlek, i en eller flera rater som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs, mk Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
500-800 1 maj
över 800 men högst 3 000 2 april och oktober
över 3 000 men högst 10 000 3 maj, augusti och november
över 10 000 men högst 30 000 4 maj, juli, september och november
över 30 000 men högst 100 000 5 april, juni, augusti, oktober och december
över 100 000 9 april-december
4 §

Detta beslut träder i kraft den 24 januari 1991. Det tillämpas vid uppbörd av förskott som fastställs för skatteåret 1991.

såsom byråchef

Helsingfors den 17 januari 1991

Minister
Ulla Puolanne

Vikarierande regeringsråd, såsom byråchef
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.