22/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om stadsfiskaler

På föredragning av justitieministern

fogas till förordning den 3 mars 1978 om stadsfiskaler (181/78) nya 4 a och 5 a §§ som följer:

Stadsfiskalsämbete
4 a §

Ett stadsfiskalsämbete kan genom beslut av justitiekanslern uppdelas på avdelningar.

Avdelningschefer vid ett stadsfiskalsämbete är de stadsfiskaler som justitiekanslern på framställan av förste stadsfiskalen förordnar därtill för viss tid.

Förste stadsfiskalen beslutar om stadsfiskalernas placering på avdelningarna.

5 a §

Vid ett stadsfiskalsämbete som är uppdelat på avdelningar skall avdelningschefen vid sin avdelning sköta de uppgifter som nämns i 5 § 1-3 punkten vad som närmare bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen kan en avdelningschef även åläggas andra uppgifter som hör till förmansställningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.