1391/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om inrättande av en tjänst vid polisen

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet behövliga medel inrättas följande tjänst med grundlön:

Den lokala polisen:

Inrättas den 1 januari 1991:

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Den tjänst som har inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att den förklaras ledig.

Åtgärder för att besätta den tjänst som har inrättats genom denna förordning får vidtas redan före en tidpunkt från vilken tjänsten är inrättad.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.