1390/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 36 g § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 36 g § gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 april 1987 (418/87), ett nytt 7 mom. som följer:

36 g §

Om tjänsteförhållandet fortsätter, betalas till en tjänsteinnehavare och en timlärare personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning i tillämpliga delar med iakttagande av vad som gäller för statstjänstemän. Utbildningsstödet beviljas och betalas av statskontoret med statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 189/90
Kulturutsk. bet.14/90
Stora utsk. bet. 206/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.