1384/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Vid yrkesutbildningsstyrelsen, vid den yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus och vid statliga yrkesläroanstalter indras samt inrättas följande tjänster med grundlön.

2 §
Yrkesutbildningsstyrelsen

Indras:

en maskinkrivartjänst i löneklass A 5,

fyra byråfunktionärstjänster i löneklass A 5,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 7,

tre byråsekreterartjänster i löneklass A 10,

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 14 och

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 14.

3 §
Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus

Indras:

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 39.

4 §
Statliga yrkesläroanstalter

Indras:

Kainuun ammattioppilaitos

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 40.

Keski-Suomen ammattioppilaitos

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 37.

Ruoveden kotitalousoppilaitos

en lektorstjänst (yrkesundervisning) i löneklass C 38.

Valtion hammasteknikko-opisto

en lektorstjänst (tandteknikerundervisning) i löneklass C 40 och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8.

5 §
Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus

Inrättas:

en assistenttjänst i löneklass A 21.

6 §
Statliga yrkesläroanstalter

Inrättas:

Undervisningsanstalterna

en servicemästartjänst i löneklass A 14 och

en lektorstjänst (yrkesämnen) i löneklass C 48.

Läroanstalterna för huslig ekonomi

en internatföreståndartjänst i löneklass A 8.

Hälsovårdsläroanstalterna

en ekonomtjänst i löneklass A 16.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

En tjänst som har inrättats genom denna förordning kan första gången besättas utan att den ledigförklaras.

Åtgärder för besättande av en tjänst som har inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt räknat från vilken tjänsten inrättas.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.