1374/1990

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1990

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 58 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 juni 1990 (603/90), beslutat:

1 §

Den i 58 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring föreskrivna avgift som försäkringsanstalterna skall betala fastställs för år 1991 till 0,45 procent av de premier de i bokslutet för sagda år bokfört för andra försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring än de som avses i 57 §.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 19 december 1990

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Tf. inspektör
Jaakko Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.