1363/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1990

Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar

Finansministeriet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 65 § lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) beslutat:

1 §

Tävlingar som nämns i detta beslut är sådana i 65 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedda nationella eller internationella, i konstnärligt hänseende betydelsefulla tävlingar på konstens område som anordnas under år 1991 och i vilka priserna inte anses såsom skattepliktig inkomst.

2 §
Filmkonst

Risto Jarva -pristävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den internationella kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den inhemska kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival.

3 §
Litteratur

Arvid Mörne -tävlingen som anordnas av Svenska Folkskolans Vänner;

Tävlingen Ung prosa -91 som anordnas av Söderström & Co Förlagsaktiebolag;

Science fiction- och fantasinovelltävlingen som anordnas av Tampereen Science Fiction Seura r.y.;

J.H. Erkkos fonds dikt- och novelltävling som anordnas av Suomen Nuorison Liitto r.y.;

Den riksomfattande dikttävling -91 som anordnas av Lahden runomaraton r.y.

4 §
Bildkonst

Tävlingen i skapandet av ett monument över Risto Ryti anordnad av Kommissionen för ett monument över Risto Ryti;

Tävlingen i skapandet av en årsmedalj för 1991 anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland r.f.

5 §
Scenkonst

Tävlingen Vuoden Nuori Lausuja (Årets unga recitatör) anordnad av fonden Veikko Sinisalon rahasto och Suomen Lausujain Liitto r.y.;

Liisa Majapuro -recitationstävlingen som anordnas av delegationen Hämeen läänin puhetaiteen neuvottelukunta och Tavastehus läns konstkommission.

6 §
Miljökonst

Tävlingen för planering av kulturbyggnader till Helsingfors centrum anordnad av staten och Helsingfors stad;

Tävlingen för planering av arkitektavdelningen vid Uleåborgs universitet anordnad av byggnadsstyrelsen;

Arkitekttävlingen för planering av Finlands Skogsinformationscenter anordnad av fonden Suomen Metsämuseosäätiö.

7 §
Tonkonst

Kavalkad av sjömanssånger i anslutning till sjömanssångfestivalen anordnad av Kotkan Meripäivät Oy;

Tävling för jazzband arrangerad av Suomen Jazzliitto r.y.;

Folkmusiktävlingen anordnad av Kansanmusiikki-institutet och folkmusikfestivalen i Kaustby;

Kavalkad av särpräglad musik som anordnas av Työväen Sivistysliiton Etelä-Hämeen piirijärjestö r.y. i samband med Työväen musiikkitapahtuma (Arbetarnas musikevenemang);

Nordkalottens mästerskapstävlingar i dragspel anordnad av kulturnämnderna i Torneå och Haparanda städer;

Finländska mästerskapstävlingarna för spelmanslag anordnad av Sepän Soitto r.y.;

Tävlingarna om spelmansmästerskapet i dragspels-FM och kompositionstävling i dragspelslåtar anordnande av Sata-Häme Soi r.y. samt tävlingen Kultainen Harmonikka som arrangeras av Sata-Häme Soi r.y. gemensamt med Suomen Harmonikkaliitto r.y. och MTV;

Spelmansstämman Tämmäyskisa anordnad av Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys r.y.;

Internationella gitarrtävlingar vid den nordiska gitarrfestivalen anordnad av Nordisk Gitarrfestival r.f.;

Kangasniemisångtävlingen för unga sångare anordnad av Kangasniemen musiikinystävät r.y.;

Timo Mustakallio -sångtävlingen arrangerad av Timo Mustakallio -stiftelsen;

Tävling i finländska mästerskapet för rockband anordnad av Rockmuusikot r.y.;

Sångtävlingen för ensembler anordnad av Tammerfors stad och Kalle Kaiharis kulturfond;

Chorus-kavalkaden som arrangeras av Tammerfors stad;

Juhani Heinonen -violintävlingen som anordnas av Keski-Suomen konservatorio;

I internationella Paulo cellotävlingen som anordnas av fonden Naantalin musiikkijuhlasäätiö;

Den internationella tävlingen Opera Screen som arrangeras av Internationales Musikzentrum, Yleisradio Oy Ab och Helsingfors stad.

8 §
Konstindustri

Tävlingen för planering av hållplatsinventarier som anordnas av Esbo stad, Finlands Stadsförbund, Finlands Kommunförbund och Andelslaget Finlands Bostadsmässa;

Den IX Affischbiennalen i Lahtis som anordnas av Lahtis konstmuseum;

Tävlingen Årets Grafiker som anordnas av Grafia r.y.;

Tävlingen för skapandet av en Finland 2000-affisch som anordnas av press- och kulturavdelningen vid utrikesministeriet och centralen för turistfrämjande.

9 §
Danskonst

Den internationella balettävling som anordnas av ITI:n ja PTU:n Suomen Keskus-Finlands ITI och NTU-centrum r.y. samt Suomen Tanssialan Keskusliitto-Centralförbundet för Dans i Finland ry.;

Danskavalkaden Arktiset Askeleet anordnad av Oulun läänin Tanssialan Tuki r.y., Uleåborgs läns konstkommission och Uleåborgs stad;

Tävlingen för unga dansare som arrangeras av Europeiska radiounionen och Yleisradio Oy Ab.

10 §
Fotografikonst

Tävlingen Vuoden luontokuva (Årets naturbild) anordnad av Suomen Luontokuvaajat r.y.;

Tävlingen Årets pressbild anordnad av Finlands Pressfotografer r.f.;

Tävlingarna Kameralehden Suurkilpailu 1991 och Omat kuvat som anordnas av Kameraseura r.y.;

Fotofinlandia-tävlingen arrangerad av Finlands fotoorganisationers centralförbund Finnfoto r.f. och tidningen Tekniikan maailma.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991. Det tillämpas vid beskattningen för år 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Minister
Ulla Puolanne

Tf. överinspektör
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.