1362/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning angående fullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991

Riksdagen har den 11 december 1990 beslutat berättiga fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att 1991 inom de gränser som statsrådet bestämmer ta upp lån som avses i 2 § 2 mom. lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena, sådan lagen lyder ändrad genom lag av den 17 augusti 1990 (695/90), upp till ett bruttobelopp om högst 2 650 000 000 mark och så att lånens nettobelopp utgör högst 1 750 000 000 mark, varvid det ankommer på statskontoret att ta upp lånen och besluta om de närmare villkoren för dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 120/90
Statsutsk. bet. 77/90
Stora utsk. bet. 258/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.