1361/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1991

Riksdagen har den 14 december 1990 beslutat berättiga Statens tryckericentral under 1991 att ta upp lån som avses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk (627/87) till ett maximibelopp av 31 000 000 mark, Statens datorcentral upp till 45 000 000 mark, Post- och televerket upp till 660 000 000 mark, Statsjärnvägarna upp till 400 000 000 mark, Kartcentralen upp till 1 500 000 mark och Luftfartsverket upp till 250 000 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 119/90
Statsutsk. bet. 81/90
Stora utsk. bet. 262/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.