1360/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 18 mars 1986 ingångna europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål, vilken republikens president godkänt den 31 maj 1990 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 14 juni 1990, träder i kraft den 1 januari 1991 så som därom avtalats.

2 §

Den i artikel 1 i konventionen nämnda ansvariga myndigheten är i Finland jord- och skogsbruksministeriet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/90)

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.