1334/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om gränszon

På föredragning av inrikesministern tilläggs med stöd av 12 §:n lagen om gränszon den 15 maj 1947 (403/47) ett nytt 10 a § i förordningen om gränszon den 17 maj 1947 (404/47) som följer:

10 a §

I 4 a § lagen om gränszon avsett tillstånd beviljas på ansökan av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

I tillståndsansökan bör bifogas en kartskiss minst i skala 1:20 000 angående vägens eller byggnadsplatsens belägenhet och dess omgivning minst på en 500 meters radie samt en förklaring angående företagets natur och syfte.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.