1319/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 4 mom. 10 punkten lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juli 1985 (663/85), som följer:

8 §

De grundpensioner som skall beaktas vid samordningen är följande på arbets- och tjänsteförhållande samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:


10) pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för lantbruksföretagare samt grundbeloppet av pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90);Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 209/90
Socialutsk. bet. 45/90
Stora utsk. bet. 228/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.