1290/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 3 och 51 §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 3 § 4 mom. och 51 § 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1977 (1002/77) som följer:

3 §

För betalning av skatt som har påförts den som inte bor i Finland och ett utländskt samfund ansvarar såsom för egen skatt deras ombud här eller, om en utländsk kreditinrättning har ett filialkontor här, chefen för filialkontoret.

51 §

Fullgörandet av uppgiftsskyldighet för den som inte bor i Finland och för ett utländskt samfund ankommer även på deras ombud här eller, om en utländsk kreditinrättning har ett filialkontor här, på chefen för filialkontoret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 249/90
Statsutsk. bet. 86/90
Stora utsk. bet. 273/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.