1279/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 1 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. firmalagen av den 2 februari 1979 (128/79) som följer:

1 §

Ett aktiebolag, en andelslag och en sparbank får idka en del av verksamheten under särskilt namn (bifirma). En näringsidkare kan för sin verksamhet jämte firma även använda något annat kännetecken (sekundärt kännetecken).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 242/90
Bankutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 182/90 och 182 a/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.