1278/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 11 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 5 och 6 punkten handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) som följer:

11 §

I sparbanks grundanmälan skall nämnas:


5) bankens grundkapital, bankens grundfond, antalet grundfondsandelar och deras nominella värde samt grundfondens minimi- och maximibelopp, om stadgarna innehåller bestämmelser om dessa, samt en eventuell bestämmelse i stadgarna om att banken kan ha olika slag av grundfondsandelar samt deras antal fördelade på av olika slag;

6) fullständigt namn, medborgarskap och hemort i fråga om ordföranden, vice ordföranden och övriga medlemmar samt suppleanter i styrelsen och, om banken har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla övriga medlemmars fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 242/90
Bankutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 182/90 och 182 a/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.