1261/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av 53 § vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

fogas till 53 § vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

53 §

Ett villkor för parkeringstillstånd är att den nedsatta rörelseförmåga som beror på sjukdom, skada eller handikapp, med beaktande av benen som helhet har hänförts till invaliditetsklass 11 enligt 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring. Tillstånd kan dessutom beviljas den som är bosatt utomlands och har ett motsvarande utländskt parkeringstillstånd.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.