1253/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 128 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Arbetshästar
1- 2 år gamla 3 150-3 990 mk
3- 4 år gamla 4 940-5 570 ,,
5-14 år gamla 5 360-6 200 ,,
över 14 år gamla 4 940-5 780 ,,
Sporthästar
1- 2 år gamla 4 070-5 170 mk
3- 4 år gamla 5 830-6 710 ,,
5-10 år gamla 6 160-7 040 ,,
över 10 år gamla 5 060-6 050 ,,
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 6 200-6 700 mk
Ungtjurar, 1-2 år gamla 3 800-4 000 ,,
Kor 4 500-4 900 ,,
Kvigor 3 900-4 300 ,,
Ungnöt 2 600-2 800 ,,
Kalvar 630- 710 ,,
Svin
Galtar, över 9 mån. gamla 1 450-1 650 mk
Suggor 1 650-1 900 ,,
Gödsvin, 6-9 mån. gamla 1 100-1 250 ,,
Svin, 3-6 mån. gamla 590- 890 mk
Svin, 2-3 mån. gamla 430- 530 ,,
Grisar, under 2 mån. gamla 340 ,,
Får
över 6 mån. gamla 430 mk
under 6 mån. gamla 250 ,,
Renar
över 1 år gamla 790 mk
under 1 år gamla 460 ,,
Fjäderfä
Höns, över 6 mån. gamla 20 mk
Höns, under 6 mån. gamla 19 ,,
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1990.

Helsingfors den 20 december 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Marja Nikkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.