1210/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 9 december 1988 om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (1070/88) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av 1991.

Lagen tillämpas då statsandelen beräknas för 1989-1991.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 204/90
Socialutsk. bet. 31/90
Stora utsk. bet. 145/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.