1197/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av 9 § förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

ändras 9 § förordningen av den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 december 1989 (1115/89), som följer:

9 §

Arbetsministeriet kan medge i 6 § 3 mom. lagen om lönegaranti nämnt anstånd med betalningen eller helt eller delvis befria arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig från betalningsskyldighet, om kapitalbeloppet av statens fordran inte överstiger 1 000 000 mark. På motsvarande sätt kan arbetskraftsdistriktsbyrån medge anstånd eller befria från betalningsskyldighet, om kapitalbeloppet av statens fordran inte överstiger 500 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.