1191/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av 3 § semesterlagen Given i Helsingfors den december 1990

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73) 3 § 5 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag av den 11 januari 1985 (31/85), som följer:

3 §
Semesterns längd

Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar, då arbetstagaren medan arbetsförhållandet varade varit förhindrad att utföra arbete:


5) under tiden för särskild moderskapsledighet eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet enligt lagen om arbetsavtal,Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 207/90
Socialutsk. bet. 29/90
Stora utsk. bet. 122/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.