1180/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av hissar

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 1 § förordningen den 23 december 1988 om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av hissar (1140/88) samt

fogas till förordningen nya 3 a och 3 b §§ som följer:

1 §

För sådan besiktning och övervakning som avses i handels- och industriministeriets beslut om besiktning och service av eldrivna hissar och med dem jämförbara transportörer (201/85) har Elinspektionscentralen rätt att av hissens innehavare uppbära avgifter enligt denna förordning.

3 a §

För övervakning som avser innehavaren uppbärs en årlig avgift som motsvarar kostnaderna för upprätthållande av övervakningssystemet.

Övervakningsavgiften uppbärs inte det år då besiktningsavgift betalas.

På basis av de krav som ställts på övervakningen delas hissarna och transportörerna in i två avgiftsklasser:

1) till klass A hör de anordningar med vilka persontransport är tillåten, och

2) till klass B hör andra än i 1 punkten nämnda anordningar.

3 b §

Övervakningsavgifterna är följande:

i klass A 120 mk
i klass B  80 mk

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.