1163/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt (922/71) den till lagen fogade skattetabellen, 6 § 1 mom. och 10 §,

sådana de lyder, den till lagen fogade skattetabellen och 6 § 1 mom. i lag av den 11 december 1987 (968/87) och 10 § i lag av den 17 november 1989 (981/89), som följer:

6 §

Råvaror, produktionsförnödenheter och investeringsvaror som skall användas av industrin är befriade från utjämningsskatt, om skattefriheten inte medför olägenhet för den inhemska produktionen. Tullstyrelsen beviljar på ansökan som inom två år efter förtullningsdagen har gjorts av importören befrielse från utjämningsskatt på ovan nämnda varor, om det visas att skattefriheten gagnar industrin i fråga. Tullstyrelsen fastställer också en förteckning över de varor som på ovan nämnda grunder beviljas befrielse från utjämningsskatt utan ansökan.


10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Den skall tillämpas på varor som utlämnas från tullkontroll den dag lagen träder i kraft eller därefter, dock före den 1 januari 1992.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Ändringarna i den till lagen fogade skattetabellen träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 130/90
Statsutsk. bet. 48/90
Stora utsk. bet. 169/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Liite

SKATTETABELL

Tulltariffposition Utjämningsskatt % av förtullningsvärdet fr.o.m.
1.1.1991 1.10.1991
11. Kapitel, positionerna 11.01-06 2,8 2,5
11.07 3,3 3,0
11.08-09 2,4 2,1
15. Kapitel, positionerna 15.01-18 2,4 2,1
15.19-20 2,6 2,3
15.21 2,4 2,1
15.22 2,4 2,1
16. Kapitel 2,4 2,1
17. Kapitel 4,1 3,8
18. Kapitel, positionerna 18.01. ur B. kakaobönor, rostade 4,1 3,8
18.03-06 4,1 3,8
19. Kapitel, positionerna 19.01 2,4 2,1
19.02-05 2,8 2,5
20. Kapitel 2,4 2,1
21. Kapitel 2,4 2,1
22. Kapitel 3,3 3,0
24. Kapitel, positionen 24.02 1,0 0,7
25. Kapitel, positionerna 25.12 4,6 4,3
25.22-23 3,5 3,2
25.26 4,6 4,3
27. Kapitel, positionerna 27.10. ur D. preparat mot skumbildning 2,6 2,3
27.16 4,5 -
28. Kapitel 2,6 2,3
29. Kapitel, positionerna 29.01-35 2,6 2,3
29.36-42 2,0 1,7
30. Kapitel, positionerna 30.05 1,5 1,2
30.06 2,0 1,7
31. Kapitel, positionerna 31.02-05 2,0 1,7
32. Kapitel, positionerna 32.01-06 2,6 2,3
32.07-15 2,0 1,7
33. Kapitel 2,0 1,7
34. Kapitel 2,0 1,7
35. Kapitel, positionerna 35.01-03 2,0 1,7 35.04 2,6 2,3
35.05-06 2,0 1,7
35.07 2,6 2,3
36. Kapitel 2,0 1,7
37. Kapitel, positionerna 37.01-04 andra än exponerade fotografiska plåtar eller exponerad fotografisk film 2,0 1,7
37.05-06 2,5 2,2
37.07 2,0 1,7
38. Kapitel, positionerna 38.01-02 2,0 1,7
38.03-04 3,1 2,8
38.05-07 2,6 2,3
38.08-14 2,0 1,7
38.15-23 3,5 3,2
39. Kapitel, positionerna 39.01-21 2,6 2,3
39.22-26 1,8 1,5
40. Kapitel, positionerna 40.02 2,6 2,3
40.05-17 1,8 1,5
41. Kapitel, positionerna 41.04-11 2,5 2,2
42. Kapitel 2,5 2,2
43. Kapitel, positionerna 43.02-04 2,5 2,2
44. Kapitel, positionerna 44.05-21 2,7 2,4
45. Kapitel, positionerna 45.03-04 2,4 2,1
46. Kapitel 1,8 1,5
47. Kapitel, positionerna 47.01-06 3,1 2,8
47.07 2,4 2,1
48. Kapitel, positionerna 48.01-11 3,2 2,9
48.12-14 2,4 2,1
48.15-16 1,5 1,2
48.17-19 2,4 2,1
48.20-21 2,5 2,2
48.22-23 2,4 2,1
49. Kapitel 2,8 2,5
50. Kapitel, positionerna 50.04-50.07 1,5 1,2
51. Kapitel, positionerna 51.06-51.13 1,5 1,2
52. Kapitel, positionerna 52.05-12 1,5 1,2
53. Kapitel, positionerna 53.06-11 1,5 1,2
54. Kapitel, positionerna 54.01-03 1,5 1,2
54.04-05 2,6 2,3
54.06-08 1,5 1,2
55. Kapitel, positionerna 55.01-04 2,6 2,3
55.05-15 1,5 1,2
56. Kapitel 1,5 1,2
57. Kapitel 1,5 1,2
58. Kapitel 1,5 1,2
59. Kapitel 1,5 1,2
60. Kapitel 1,5 1,2
61. Kapitel 1,5 1,2
62. Kapitel 1,4 1,1
63. Kapitel, positionerna 63.01-08 1,5 1,2
63.09-10 1,4 1,1
64. Kapitel, positionerna 64.01-02 1,8 1,5
64.03-06 1,5 1,2
65. Kapitel 1,4 1,1
66. Kapitel 1,5 1,2
67. Kapitel 1,5 1,2
68. Kapitel 3,5 3,2
69. Kapitel, positionerna 69.01-08 3,5 3,2
69.09-14 1,8 1,5
70. Kapitel 1,8 1,5
71. Kapitel, positionerna 71.01-05 1,5 1,2
71.06-12 3,0 2,7
71.13-17 1,5 1,2
72. Kapitel 2,8 2,5
73. Kapitel, positionerna 73.01-07 2,8 2,5
73.08-24 2,2 1,9
73.25-26 2,8 2,5
74. Kapitel, positionerna 74.01-09 3,0 2,7
74.10 2,2 1,9
74.11 3,0 2,7
74.12-18 2,2 1,9
74.19 3,0 2,7
75. Kapitel, positionerna 75.01-03 3,0 2,7
75.04-08 2,2 1,9
76. Kapitel, positionerna 76.01-02 3,0 2,7
76.03 2,2 1,9
76.04-08 3,0 2,7
76.09-15 2,2 1,9
76.16 3,0 2,7
78. Kapitel, positionerna 78.01-05 3,0 2,7
78.06 2,2 1,9
79. Kapitel 3,0 2,7
80. Kapitel, positionerna 80.01-06 3,0 2,7
80.07 2,2 1,9
81. Kapitel, positionerna 81.01-03 3,0 2,7
81.04 2,2 1,9
81.05-11 3,0 2,7
81.12 2,2 1,9
81.13 3,0 2,7
82. Kapitel 2,2 1,9
83. Kapitel 2,2 1,9
84. Kapitel, positionerna 84.01 1,9 1,6
84.02-04 2,2 1,9
84.05-41 1,9 1,6
84.42 2,5 2,2
84.43-83 1,9 1,6
84.84 2,2 1,9
84.85 1,9 1,6
85. Kapitel, positionerna 85.01-07 1,6 1,3
85.08 1,9 1,6
85.09-11 1,0 0,7
85.12-15 1,6 1,3
85.16-31 1,0 0,7
85.32-44 1,6 1,3
85.45-47 1,8 1,5
85.48 1,6 1,3
86. Kapitel, positionerna 86.01-08 2,2 1,9
86.09 1,8 1,5
87. Kapitel, positionerna 87.01 1,9 1,6
87.02-10 1,8 1,5
87.11-15 2,2 1,9
87.16 1,8 1,5
88. Kapitel, andra än till positionerna 88.02.30 och 88.02.40 hänförliga flygmaskiner använda i inhemsk linjetrafik eller i yrkesmässig internationell trafik 2,2 1,9
89. Kapitel, positionerna 89.03-08 2,0 1,7
90. Kapitel 2,1 1,8
91. Kapitel, positionerna 91.04-07, 09-10, 12-14 2,1 1,8
92. Kapitel, positionerna 92.01-09 1,5 1,2
93. Kapitel, positionerna 93.01-03 1,9 1,6
93.04 1,5 1,2
93.05 1,9 1,6
93.06 2,0 1,7
93.07 1,5 1,2
94. Kapitel, positionerna 94.01 1,8 1,5
94.02 2,1 1,8
94.03-05 1,8 1,5
94.06 2,4 2,1
95. Kapitel 1,5 1,2
96. Kapitel, positionerna 96.01-03 1,5 1,2
96.04 2,2 1,9
96.05 1,5 1,2
96.06 1,8 1,5
96.07-16 1,5 1,2
96.17 2,2 1,9
96.18 1,5 1,2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.