1115/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet (559/75) en ny 21 a § som följer:

21 a §

Inrikesministeriet får meddela föreskrifter om kvalitetskrav, modeller och mått samt tillverkning, import, handel, installation, service, kontroll och godkännande i fråga om eldstäder och övriga brandfarliga anläggningar. Inrikesministeriet, eller den som ministeriet utser för denna uppgift, kan utföra kontroller för att övervaka att föreskrifterna följs och ge av inrikesministeriet bestämt godkännande för anläggningar.


Denna lag träder i kraft den 27 december 1990.

Regeringens proposition 236/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 28/90
Stora utsk. bet. 176/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.