1100/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om temporär ändring av 3 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 3 § lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1982 (1036/82), som följer:

3 §

Skatten utgör 17,5 procent av de försäkringspremier i vilka skatten ingår.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till slutet av 1991.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som har influtit eller betalts under den tid då lagen är i kraft.

Regeringens proposition 128/90
Statsutsk. bet. 52/90
Stora utsk. bet. 173/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.