1041/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern ändras 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83), sådana de lyder i förordning av den 15 december 1989 (1160/89), som följer:

1 §

I inrikesfart erläggs farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften uträknas så att avgiftsenheten, 24 mark, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovannämnda avgiften.


2 §

Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestrafik:

Isavgiftsklass I A Super I A I B I C II III
Avgiftsenhet mk 4,15 8,30 10,50 12,- 13,50 15,-


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.