1038/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Förordning om ändring av 38 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister

På föredragning av justitieministern

ändras 38 § förordningen den 8 april 1988 om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister (306/88) som följer:

38 §

De åligganden om vilka justitieministeriet enligt 17 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister skall dra försorg är att

1) uppgöra de förteckningar över lagfarter som avses i 15 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång och att sända dem till kommunerna för att uppsättas på deras anslagstavlor;

2) uppgöra och till skattebyråerna sända de förteckningar som avses i 44 § 4 mom. beskattningslagen eller sända till skattestyrelsen motsvarande uppgifter på ett sätt om vilket särskilt överenskommes;

3) sända de anmälningar som avses i 24 § förordningen om befolkningsböcker till registerbyråerna eller sända till befolkningsregistercentralen motsvarande uppgifter på ett sätt om vilket särskilt överenskommes; samt att

4) till statistikcentralen förmedla de basuppgifter som nämns i 3 § lagen om statistikcentralen (796/70).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.