1023/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av 63 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 63 § 1 mom. 3 punkten,

sådan den lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), som följer:

63 §

Beskattningen verkställs


3) för statsskattens del, i det fall att en begränsat skattskyldig haft inkomst av fastighet i Finland från en eller flera fastigheter inom en och samma kommun, av skattenämnden eller skattebyrån i den kommun där fastigheten eller fastigheterna är belägna, om inte den skattskyldige har någon annan beskattningsbar förmögenhet i Finland;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen tillämpas första gången för skatteåret 1991.

Regeringens proposition 99/90
Statsutsk. bet. 32/90
Stora utsk. bet. 93/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.