1003/1990

Utfärdat i Helsingfors den 22 november 1990

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1251/88), vid föredragning från finansministeriet fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Renbeteslag Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren mk
Uleåborgs län
Alakitka 10,-
Halla 30,-
Hossa-Irni 10,-
Ikonen 10,-
Jokijärvi 10,-
Kallioluoma 10,-
Kiiminki 73,-
Kollaja 73,-
Livo 10,-
Näljänkä 10,-
Oijärvi 10,-
Oivanki 21,-
Pintamo 10,-
Pudasjärvi 10,-
Taivalkoski 10,-
Lapplands län
Akanlahti 10,-
Alakylä 10,-
Hammastunturi 37,-
Hirvasniemi 44,-
Isosydänmaa 10,-
Ivalo 10,-
Jääskö 58,-
Kaldoaivi 48,-
Kallio 98,-
Kemin-Sompio 10,-
Kolarin alanen 32,-
Kuivasalmi 10,-
Kuukas 10,-
Kyrö (Kittilä) 10,-
Käsivarsi 40,-
Lappi (Sodankylä) 66,-
Livo 10,-
Lohijärvi 10,-
Muddusjärvi 30,-
Muonio 10,-
Muotkatunturi 48,-
Mäntyjärvi 10,-
Narkaus 10,-
Niemelä 10,-
Näkkälä 10,-
Näätämö 10,-
Orajärvi 10,-
Oraniemi 42,-
Paatsjoki 21,-
Paistunturi 102,-
Palojärvi 10,-
Poikajärvi 10,-
Pyhäjärvi 10,-
Salla 24,-
Sallan pohjoinen 16,-
Sallivaara 103,-
Sattasniemi 20,-
Syväjärvi 40,-
Timisjärvi 10,-
Tolva 10,-
Vanttaus 76,-
Vätsäri 10,-
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1990.

Helsingfors den 22 november 1990

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.