997/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Lag om upphävande av 5 § 3 mom. 1 punkten lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) 5 § 3 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag av den 28 juli 1989 (733/89).

2 §

Denna lag träder i kraft den 28 november 1990.

Regeringens proposition 151/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 157/90

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.