996/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Förordning om ändring av 24 a § reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras 24 a § 1 mom. 15 punkten reglementet den 17 december 1943 för statsrådet (995/43),

sådan den lyder i förordning av den 5 maj 1989 (396/89), som följer:

24 a §

Arbetsministeriet handlägger ärenden angående


15) civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,Denna förordning träder i kraft den 1 december 1990.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.