995/1990

Given i Helsingfors den 23 november 1990

Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 5 och 12 punkten lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22),

dessa lagrum sådana de lyder, 5 punkten i lag av den 9 januari 1970 (16/70) och 12 punkten i lag av den 13 januari 1989 (31/89), som följer:

3 §

Av de ärenden som ankommer på statsrådet handlägger:


5) försvarsministeriet ärenden som angår rikets försvar och försvarsmakt, dock inte civiltjänst,


12) arbetsministeriet ärenden som angår planering och styrning av arbetskraftspolitiken, främjande av sysselsättningen och avvärjande av arbetslöshet, arbetsmiljön, anställningsförhållanden, arbetsförhållanden, arbetarskydd, fullgörande av skyldigheten att ordna företagshälsovård och övervakningen därav, systemen för medbestämmande i arbetslivet, kollektivavtal, arbetsplikt, civiltjänst, migration samt service- och studieverksamhet för sjömän,Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

Vad som i fråga om civiltjänstärenden som avses i 3 § 1 mom. 12 punkten och hör till arbetsministeriets verksamhetsområde stadgas eller bestäms om försvarsministeriet gäller sedan denna lag har trätt i kraft på motsvarande sätt arbetsministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 134/90
Försvarsutsk. bet. 4/90
Stora utsk. bet. 129/90

Helsingfors den 23 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.