959/1990

Given i Helsingfors den 9 november 1990

Lag om ändring av 34 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 juni 1976 (507/76), som följer:

34 §

Av de skattören som har påförts ett inhemskt dödsbo som skall beskattas såsom en särskild skattskyldig läggs det antal skattören som bygger på värdet av en delägares arbete för boet till grund för hans försäkringspremie. Av de skattören som har påförts en sammanslutning som avses i 35 § 2 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet läggs den del av sammanslutningens skattören som motsvarar en delägares andel i sammanslutningens inkomst till grund för hans försäkringspremie.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 65/90
Statsutsk. bet. 28/90
Stora utsk. bet. 90/90

Helsingfors den 9 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.