942/1990

Utfärdat i Helsingfors den 18 oktober 1990

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat 1 § 1 punkten sitt beslut den 4 juni 1990 om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (553/90) som följer:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt grunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) betalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp eller till annan fysisk person som avlönar en arbetslös person än en fysisk person som idkar rörelseverksamhet eller utövar yrkesverksamhet eller idkar lantbruk och på motsvarande stöd som betalas med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/69).Beslutet träder i kraft den 1 november 1990.

Helsingfors den 18 oktober 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.