941/1990

Utfärdat i Helsingfors den 26 oktober 1990

Trafikministeriets beslut om ändring av 24 § trafikministeriets beslut om trafikanordningar

Trafikministeriet har med stöd av 50 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) beslutat att till 24 § trafikministeriets beslut om trafikanordningar (203/82) foga en punkt angående märket 856 som följer:

24 §

Märkena 856 a och b. Skyldighet att använda parkeringsskiva.

Märket a kan användas tillsammans med märket 372 (parkering förbjuden) och märket b tillsammans med märket 521 (parkeringsplats) för sådan parkering för vilken ingen avgift fastställts. Märkena får användas endast i samband med parkering som begränsats till hel eller halv timme.Detta beslut träder i kraft den 1 november 1990.

Helsingfors den 26 oktober 1990

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Tf. äldre regeringssekreterare
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.