934/1990

Given i Helsingfors den 26 oktober 1990

Förordning om ändring av 21 och 27 §§ vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen den 5 mars 1982 (182/82) 27 §, samt

fogas till 21 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 16 mars 1990 (270/90), en ny punkt angående tilläggsskylten 856 som följer:

21 §

Tilläggsskyltar är:


a.

b.

856. Skyldighet att använda parkeringsskiva

Tilläggsskyltarna 856 a och b

Tilläggsskyltarna anger skyldighet att använda parkeringsskiva när en bil parkeras samt därtill hörande tidsbegränsning.

Angående tidsbegränsningen gäller vad som ovan stadgas om tilläggsskylten 854. Tidsbegränsningen räknas dock från den hela eller halva timme som börjar efter att fordonet har parkerats. Om tidsbegränsningen endast gäller vissa tider och bilen har parkerats under den tid begränsningen inte gäller eller när det är mindre än en halv timme tills begränsningen upphör, räknas den tillåtna parkeringstiden dock från den tidpunkt då begränsningen följande gång börjar.


27 §

När trafiken regleras med körfältssignaler på en väg som har avstängda körfält eller körfält med växlande körriktning, betyder trafikljusen följande:

1) Rött ljus i form av ett kryss anger att det är förbjudet att använda körfältet.

2) Gult blinkande ljus som har formen av en pil anger att ljuset kommer att växla till rött eller att körfältet är avstängt längre fram. Ett fordon som befinner sig på ett sådant körfält skall föras över i pilens riktning till ett sådant körfält ovanför vilket grönt ljus visas. Om det finns två gula blinkande ljus som har formen av pilar skall fordonet föras i någondera pilens riktning.

3) Grönt ljus som har formen av en nedåtriktad pil anger att körfältet får användas.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990.

Helsingfors den 26 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.