927/1990

Given i Helsingfors den 26 oktober 1990

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Brasilien om samarbete inom kultur, undervisning och vetenskap

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 2 juni 1988 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Brasilien ingångna överenskommelsen om samarbete inom kultur, undervisning och vetenskap, vilken republikens president godkänt den 15 augusti 1988 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 30 augusti 1990, är i kraft från den 30 september 1990 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/90)

Helsingfors den 26 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.