906/1990

Given i Helsingfors den 5 oktober 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Av de enligt 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) valda frikommunerna kan Kervo under försöket med frikommuner uppbära av patienter som fyllt 17 år för i 5 § 2 mom. 3 punkten avsedda åtgärder enligt grupp VI-XI i bilaga E i gällande taxa för sjukförsäkringsersättning en av kommunen fastställd ersättning på högst 200 mk per besök.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1990

Helsingfors den 5 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.