905/1990

Given i Helsingfors den 5 oktober 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 7 november 1980 om avgifter för meteorologiska institutets prestationer (731/80) 2 §, sådan den lyder i förordning av den 29 september 1989 (883/89), som följer:

2 §

För nedan nämnda prestationer uppbärs avgift enligt följande:

1) Utredningar som grundar sig direkt på statistik eller observationsdagbok, för första arkbladet 100 mk
för varje följande arkblad 62 mk
2) De för uppvärmningsändamål uträknade graddagarna, per antal graddagar 25 mk
3) Prognoskarta för tidningar, per exemplar 27 mk

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 5 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.