865/1990

Given i Helsingfors den 21 september 1990

Förordning om ändring av 52 och 60 §§ förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 52 § 2 mom. och 60 §, sådana de lyder i förordning av den 19 december 1986 (974/86) som följer:

52 §

Belopp, som betalts i sin helhet i fråga om ett eller flera bötesstraff som avses i 6 kap. 12 § och 2 kap. 1 d § 6 mom. förordningen om verkställighet av straff och som förvandlats till fängelsestraff, skall redovisas för den länsstyrelse som drar försorg om verkställigheten av förvandlingsstraffet.

60 §

Har den som dömts till förvandlingsstraff för ett eller flera bötesstraff betalt det utestående beloppet i dess helhet senast inom den tid som nämns i 2 kap. 1 d § 6 mom. förordningen om verkställighet av straff, skall länsstyrelsen i sin bokföring införa det betalda beloppet såsom ett nytt ärende.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Helsingfors den 21 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.