816/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 15 § lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § lagen den 21 december 1979 om lönegaranti för sjömän (927/79) som följer:

15 §

Till straff för bedrägligt utverkande av betalning enligt lönegarantin och för försök därtill döms med stöd av 36 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Om straff för subventionsbedrägeri som hänför sig till lättnad eller befrielse enligt denna lag stadgas i 29 kap. 5, 6 och 8 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.