813/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 6 § lagen om radioanläggningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 17 januari 1927 om radioanläggningar (8/27) som följer:

6 §

Vad 34 kap. 12 § strafflagen stadgar om hindrande eller störande av allmän telegraf- eller telefonanstalts begagnande skall i tillämpliga delar också gälla för radioanläggningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.