805/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) en ny 7 f § som följer:

7 f §

Om straff för lagstridigt undandragande av avgift som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.