786/1990

Given i Helsingfors den 24 januari 1990

Lag om ändring av 100 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 100 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 26 juni 1959 och den 15 augusti 1980 (271/59 och 608/80), som följer:

100 §

Om straff för lagstridigt undandragande av stämpelskatt och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.