782/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 39 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74) 39 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 december 1982 (1021/82), som följer:

39 §

Om straff för lagstridigt undandragande av accis och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen. Såsom lagstridigt undandragande av accis anses också utverkande av prisskillnadsbetalning som saknat fog.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet som stadgas i 5, 6, 31 eller 32 §, 34 § 1 mom. eller 38 § skall för accisförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.