775/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 122 § samt

ändras 121 § 1 mom. som följer:

121 §

Om straff för lagstridigt undandragande av statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt samt försäkrads folkpensions- och sjukförsäkringspremie och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.