771/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 2 kap. 2 § förordningen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 2 § 1 mom. förordningen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådant det lyder i lag av den 23 april 1971 (302/71), som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

2 §

Tiden för fängelsestraff på viss tid räknas i fråga om år och månader enligt kalendertid. Om dagar ingår i domen, skall de läggas till den sålunda erhållna tiden. Fängelsestraff som har dömts ut i hela dagar omräknas i månader så att trettio dagar räknas som en månad. Tiden för förvandlingsstraff för böter räknas alltid enligt antalet dagar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.