764/1990

Given i Helsingfors den 31 augusti 1990

Lag om ändring av 1 § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 14 juli 1989 (673/89), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Om yrkesutbildningscentrerna för vuxna stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 12/90
Kulturutsk. bet. 4/90
Stora utsk. bet. 73/90

Helsingfors den 31 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.