743/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 24 § 2 och 3 mom. produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/86):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller stoppade sittmöbler som hör till produktsäkerhetslagens (914/86) tillämpningsområde.

Förordningen gäller inte

1) sängar;

2) möbler som enligt beställarens önskemål kläds med klädselmaterial som inte ingår i det klädselurval som är avsett för möbeln;

3) möbler som är avsedda enbart för utomhusbruk; eller

4) begagnade möbler.

2 §
Brandsäkerhetskrav

En stoppad sittmöbel får inte antändas av en glödande cigarett.

En stoppad sittmöbel anses uppfylla kravet enligt 1 mom., om dess stoppade delar inte antänds av en cigarett vid provning enligt standarden SFS 5291 (17.4.1990).

På begäran av en tillsynsmyndighet skall tillverkaren eller importören visa att en stoppad sittmöbel fyller det krav som ställs i 1 mom. Detta sker genom framläggande av en provningsrapport eller ett utlåtande av ett inhemskt eller utländskt laboratorium eller forskningsinstitut som har tillräcklig sakkunskap.

3 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Konsumentverket meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Stoppade sittmöbler som har levererats till försäljning före den 1 januari 1991, får dock hållas till salu och säljas till utgången av 1991 även om de inte uppfyller kraven enligt denna förordning.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.