721/1990

Given i Helsingfors den 24 juli 1990

Lag om ändring av 10 och 12 §§ lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 1 mom. i avsnittet Körkort, sådant det lyder ändrat genom lagar av den 2 december 1988 och den 30 juni 1989 (1021/88 och 613/89), samt

fogas till 12 § 1 mom. en ny 60 punkt som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Körkort:

1) körkort av klass A** ** **, * B* ** **, * BE ** **, A B* ** **, A BE** **, * B* C* **, A B* C* **, * BE C* **, A BE C* **, * BE CE**, A BE CE**, * B* C* D*, A B* C* D*, * BE C* D*, A BE C* D*, * BE CE DE och A BE CE DE, dock inte sådant kortvarigt körkort för bil som utfärdas efter första skedet av förarutbildningen, 400 mark,

2) körkort av klass T 140 mark,

3) ändring av körkort av klass T till annat än kortvarigt körkort för bil 260 mark,

4) ändring av körkort till annat körkort av högre klass än kortvarigt körkort för bil 140 mark,

5) duplettexemplar av körkort, dock inte sådant som har utfärdats med anledning av ändring av namn eller personbeteckning, 140 mark,

6) yrkeskörtillstånd för personbil 140 mark,

7) trafiklärarkort 140 mark, och

8) duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil och trafiklärarkort 70 mark.


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


60) ett temporärt körkort och ett sådant nytt körkort som utfärdas med anledning av att körkortsklassen sänks eller specialvillkoren ändras.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1990. Lagen tillämpas på körkort som utfärdas efter det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 24/90
Statsutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 79/90

Helsingfors den 24 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.