719/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 45 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 45 § 1 mom. 2 punkten,

sådan denna punkt lyder i lag av den 21 december 1979 (980/79), som följer:

45 §

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att i enlighet med av skattestyrelsen utfärdade anvisningar inom januari för föregående kalenderår och beträffande punkt 2 vid en av skattestyrelsen bestämd tidpunkt halvårsvis tillställa skattemyndigheten eller nedan nämnt samfund följande handlingar och uppgifter:


2) virkesköpare till skattemyndigheten en förteckning över virkesleveranssäljarna samt, för beräkning av skattekubikmeterns genomsnittliga värde i pengar, virkesköpare eller deras organisationer per kommun eller rotprisområde angivna genomsnittliga priser och motsvarande virkesmängder för de virkesslag som de har köpt, till skogsforskningsinstitutet, som har rätt att granska det material som de anmälningsskyldiga innehar och som de anmälda prisuppgifterna baserar sig på;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 64/90
Statsutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 82/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.